Testikeskus

LAKTAADITEST

Laktaaditest võimaldab Sul täpselt määrata treeningkiiruseid ning prognoosida võistluskiiruseid. Lisaks aitab hinnata arengut.

Laktaaditest sisaldab:
    1. Taustainfo analüüs ja testi formaadi valik;
    2. Laktaaditesti läbi viimine (7 laktaadiproovi);
    3. Tulemuste analüüs ning kiiruste ja pulsside soovitamine treeninguteks.

Kuidas laktaaditest toimub? 

Laktaaditesti on võimalik läbi viia erinevatel spordialadel. Jooksjate puhul kasutatakse kõige rohkem laktaadijooksu, kus läbitakse 1500-2000 meetriseid jooksulõike 3-5 korda. Lõikude vahele jääb 2-3 minutiline puhkepaus. Tuginedes varasematele treening- ja võistluskiirustele ning -pulssidele lepitakse enne testi algust kokku sisehallis või staadionil joostavate lõikude kiirused või pulsid. Iga jooksulõigu lõpus määratakse kapillaarverest (näiteks vereproov sõrme) laktaadi kontsentratsioon. Testi tulemuste analüüsi põhjal koostame täpsed soovitused treeningkiirusteks ja pulssideks.

Töövõimetest võimaldab määrata maksimaalset hapnikutarbimist ja ökonoomsust. Samuti võimaldab see hinnata treenituse taset ning regulaarsel läbiviimisel arengut.

Kuidas töövõime test toimub?

Lähtuvalt Sinu harrastatavast spordialast on testi võimalik läbi viia nii veloergomeetril, enda jalgrattal, jooksulindil või sõudeergomeetril. Töövõime test on kasvavate koormustega test, mille käigus mõõdame ja analüüsime Sinu sissehingatavat ja väljahingatavat õhku ning südamelöögisagedust. Sinule sobiva testi protokolli valime lähtuvalt Sinu varasemast treenitusest ning varasemalt tehtud koormustestist. Peale testi anname sulle ülevaate testi tulemustest ning soovitused treeningute läbi viimiseks.

 

KOORMUSTESTI VÕI LAKTAADITESTI ANALÜÜS

KEHA KOOSTISE MÄÄRAMINE

Keha koostise määramist teostame DEXA masinaga, mis skännerib Sinu keha läbi ning annab usaldusväärset infot sinu kehakoostise kohta. Lisaks keha rasvaprotsendile saad teada ka keha rasvavaba massi hulga ning luude tiheduse.

 

Hind

Töövõimetest maksimaalse hapnikutarbimise ja ökonoomsuse/efektiivsuse määramisega (enda jalgrattaga, jooksulindil või sõudeergomeetril)

90 EUR

Laktaaditest liikuval jooksurajal/staadionil/sisehallis
(väljaspool Tartut hind kokkuleppel)

69 EUR

Keha koostise määramine DEXA meetodil

30 EUR

Keha koostise dünaamika jälgimine 12 kuu jooksul (sisaldab 4 mõõtmist)

110 EUR